Laatu ja turvallisuus

Meille laatu tarkoittaa sitä, että asiakkaamme voivat luottaa työmme jälkeen missä tahansa tilanteessa. Tavoittelemme aina erinomaista asiakaskokemusta, joka koostuu palveluvalikoiman laajuudesta, selkeästä projektijohtamisesta, nopeasta reagoinnista ja hyvästä yhteistyöstä.

Haluamme keskittyä asiakkaiden tarpeisiin vastaamisen lisäksi korkeatasoisen osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen. Se tarkoittaa laadun hallitsemisen kannalta keskeisiin asioihin kuten johtamiseen, suunnitteluun, työmenetelmiin ja -turvallisuuteen panostamista.


VALMISTUKSEN LAADUNVALVONTA

TEOLLISUUSPUTKISTOT JA TERÄSRAKENTEET

Haluamme olla aktiivinen osapuoli laadunvalvonnan kehittämisessä. Toimintajärjestelmämme ja laatukäsikirjamme perustuvat standardisarjan ISO 9001, ISO14001 ja ISO 45001 vaatimuksiin. Olemme myös laatineet sopimukset ulkopuolisten laadunvalvojien kanssa muun muassa painelaitteiden valmistamisesta A2-moduulin mukaisesti. G-moduulin painelaitteet voimme valmistaa kolmannen osapuolen valvonnassa.

Noudatamme tuotantoprosesseissamme selviä alan sääntöjä ja kriteerejä. Meille on myönnetty standardien EN 1090 toteutusluokissa EXC1-EXC3 ja ISO 3834-2 mukaiset sertifikaatit. Lisäksi meillä on A kaasu pätevyys sekä KYL e3 lupa.

Yrityksessämme työskentelee oma laatu- ja hitsauskoordinaattori, ja suoritamme kaikki hitsaukset hyväksytyn hitsausohjeen (WPS) mukaisesti. Hitsausohjeet perustuvat menetelmäkokeisiin, joista menetelmäkokeemme kattavat materiaaliryhmät 1.1, 1.2, 5.1, 8.1, 10.1 (P235GH, P355NH, 316L, 304L, 1.4462). Menetelmäkokeiden pätevöintejä on kuitenkin mahdollista toteuttaa tilaajien toiveiden mukaan.

Projektien loppudokumentaatioomme sisältyy lopputarkastus ja vaatimustenmukaisuusarviointi ennen tuotteen luovuttamista asiakkaalle. Projektien loppudokumentoinnin suoritamme standardien, direktiivien ja asiakkaan vaatimusten mukaisesti.


TURVALLISUUSPERIAATTEET

Turvallisuus ja terveys menevät aina muiden vaatimusten edelle. Työympäristö- ja turvallisuustoimissa painotetaan terveyttä edistävää ja ennakoivaa toimintaa: riskit kartoitetaan, tunnistetaan ja poistetaan tai minimoidaan.

Johto ja työntekijät vastaavat yhdessä työympäristön jatkuvasta kehittämisestä ja parantamisesta, jotta tapaturmat ja työympäristöstä aiheutuvat terveysongelmat voitaisiin välttää mahdollisimman tehokkaasti. Minimivaatimuksena on voimassaolevan työympäristölainsäädännön noudattaminen, minkä lisäksi jokainen on vastuussa omasta ja työtovereidensa turvallisuudesta.

Käytämme työssä tarvittavia henkilökohtaisia suojavarusteita ja olemme aina valmistautuneet myös nopeaa reagointia vaativiin hätätilanteisiin.


ARVOT

  • Lämpösulku Oy palveluiden arvo on niiden jatkuvuus sekä ylivoimainen laatu.
  • Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara
  • Rauhallinen, hallittu ja tyylikäs toteutus ja kasvu
  • Ammattitaitoinen henkilöstö
  • Luotettavuus, Kumppanuus, Ihmissuhteet, Käsityötaito, Hyvä palvelu, Henkilöstön hyvinvointi
  • Lämpösulku erottautuu kilpailijoistaan laadulla, jatkuvuudella ja kokonaan kotimaisella työvoimalla. Vetovoimatekijöinä ja ostopäätöksen vauhdittajina ovat helppous, laatu ja nopeus.