Referenssit

Meidät tunnetaan vaativien rakennustöiden ja kunnossapitourakoiden asiantuntevana ja luotettavana kumppanina. Monipuolinen palveluvalikoimamme ja selkeä tuotantoprosessimme luovat asiakkaillemme tärkeää lisäarvoa, sillä pystymme huolehtimaan suurista projektikokonaisuuksista.

Tutustu toimialakohtaisesti referensseihimme, jotka tehostavat ja tukevat menestyksekästä yritystoimintaa.

YIT Oyj
Vepsäläinen Liiketalo
LVI-työt
UPM-Kymmene Oyj
Kuusankoski
Putkistoasennukset Keittämön seisokissa
UPM Kymmene Oyj
Kaukas
Putkistoasennukset Keittämön seisokissa
Stora Enso Oyj
Anjalankoski
Putkistourakat, useita kohteita
Stora Enso Oyj
Sunilan tehtaat
Putkistourakat ja useita kohteita seisokissa
Stora Enso Oyj
Honkalahden saha
Putkistourakat lajittamon/tasaamon kohteissa
Neste Oil Oyj
Haminan Satama
Vaahtoputkistourakka sekä useita kunnossapitokohteita
J.M. Huber Finland Oy
Hamina
Putkistourakat tuotelinjoissa, sekä useita kunnossapitokohteita
Finex Oy
Kotka
Tuotelinjan säiliöasennus ja putkistoasennukset
Sonoco Alcore Oy
Kotka
Putkistourakat sekä useita kunnossapitokohteita
Vaasan Oy
Kotka
Tuotelinjojen putkistoasennuksia
YIT Oyj
Lahti
Kymijärven voimalaitoksella putkistoasennuksia useissa kohteissa
Danisco Sweeteners Oyj
Kotka
Paineilmaputkiston ja laiteasennusten asennusurakka
Lahti Energia Oy
Lahti
Putkistoasennuksia Kymijärven voimalaitoksella, useita kohteita
Empower Oy
Kymenlaakso
Putkistoasennukset
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, ES-203 putkistomuutos
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, sekundäärilauhdelinjan korjaus
Stora Enso Oyj
Anjalankoski
A2 moduulin projekti, Höyryputkisto Dn100 ja ruiskuvesiputkisto Dn50 valmistus ja asennus
Stora Enso Oyj
Anjalankoski
A2 moduulin projekti, SK-LTO pesurin automatisointi
Oiltanking Finland Oy
Kotka
G moduulin projekti, Lämmönvaihdin. Putken tulppaus.
UPM-Kymmene Oyj
Kuusankoski
G moduulin projekti, Kuitulinjan lauhdesäiliön A-88810 sivuyhteen korjaus
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, 4-pumppaamon putkistomuutos
Kotkamills Oy
Kotka
G moduulin projekti, Haihdutin 1, kierrätyslinjan kartion valmistus Dn350-Dn200
Stora Enso Oyj
Anjalankoski
G moduulin projekti, AP Höyry, Ekon korjaushitsaus
Oiltanking Finland Oy
Hamina
A2 moduulin projekti, Pumput
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, 100-400 metanolivarret
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Pumppaamo 1_S15S16 Yliheitto
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Metanol 302 ja 4 pumppaamo varolinja (2 työtä)
Oiltanking Finland Oy
Kotka
G moduulin projekti, Säiliön FA-100 pohjalevyn korjaus
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Lipeäputkisto, rantayhteen valmistus ja asennus
Stora Enso Oyj
Sunila
A2 moduulin projekti, Syöttösäiliön jälkeinen yhde
Stora Enso Oyj
Anjalankoski
A2 moduulin projekti, AP Höyry, JUP putkien venttiili
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Itä ortoksyleenin purkuputkisto
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, S15/16 kuumaöljyputkistot
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Kalkkilipeärulla Dn80 valmistus ja asennus
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Hapotussäiliön mittayhde (hitsinippa)
Neste Oyj
Hamina
A2 moduulin projekti
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Kuitulinja 1, kuiduttimen putkiston muutos
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Kotka West. Purkusillan typpiputkistot
Stora Enso Oyj
Sunila
A2 moduulin projekti, Haihduttamo-korjaukset
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Haihdutin 1, 232-602, A-16441 putkiston uusinta
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Länsilaivaus, linja 4. lankarullan valmistus ja asennus
UPM-Kymmene Oyj
Kuusankoski
A2 moduulin projekti, Lauhdesäiliön korjaus A-88810
UPM-Kymmene Oyj
Kuusankoski
A2 moduulin projekti, Kuitulinja, NaOH putken korjaus
UPM-Kymmene Oyj
Kuusankoski
A2 moduulin projekti, Kuitulinja, lauhdelinjan korjaus
Stora Enso Oyj
Anjalankoski
A2 moduulin projekti, K14470 ekonomaiserin putkien tulppaus
Stora Enso Oyj
Sunila
A2 moduulin projekti, KK2 ekonomaiserin putkiston korjaus
Stora Enso Oyj
Sunila
A2 moduulin projekti, Lajittamo, massalinjan vuodon korjaus
Stora Enso Oyj
Sunila
A2 moduulin projekti, Voimalaitos, Hajukaasupolttimen vuotokohdan korjaus
Stora Enso Oyj
Sunila
A2 moduulin projekti, Haihduttamo, kidekiertolinjan vuodon korjaus
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Avgas. lankarullan valmistus ja asennus
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, KL2 kuiduttimen painepuolen putkisto
Neste Oyj
Hamina
A2 moduulin projekti, Lauhdeputkiston valmistus ja asennus
Neste Oyj
Hamina
A2 moduulin projekti, Höyryjakotuki
UPM-Kymmene Oyj
Kuusankoski
A2 moduulin projekti, PK8 LTO pilari N lauhteenpoistin
Stora Enso Oyj
Anjalankoski
G moduulin projekti, Lauhdesäiliön A-68424 yhteen korjaus
UPM-Kymmene Oyj
Kuusankoski
G moduulin projekti, PK9 lauhdesäiliön A-66301 vuodon korjaus
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Kuitulinja 1. Kuiduttimen putkisto
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Etelä-laiturin rullat
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Itä-Länsi terminaalin laivauslaiturin rullat
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Mussalon terminaali. Ortoksyleeniputkiston valmistus.
Stora Enso Oyj
Anjalankoski
A2 moduulin projekti, Lauhdeputken korjaus
Solvay Oy
Voikkaa
A2 moduulin projekti, VL3 kattilan syöttövesilinjat lämmönvaihtimille
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Mäntyöljyputken uusinnat, Länsi R824P12_OK
UPM-Kymmene Oyj
Kuusankoski
A2 moduulin projekti, Tertiääri-ilman esilämmitinputken tulppaus_OK
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, KL1 kuiduttimen painepuolen putken uusinta
Neste Oyj
Hamina
A2 moduulin projekti, Höyryjakotuki
Stora Enso Oyj
Sunila
A2 moduulin projekti, KK4 Lauhdutin putkisto
Stora Enso Oyj
Anjalankoski
A2 moduulin projekti, Höyryvoimalaitos, K2-nuohousputkiston valmistus ja asennus
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Fosforihappo yhteet Dn50 ja Dn25
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, CE2 mustalipeiden keräyssäiliön 233-922 yhteiden korjaus
Kotkamills Oy
Kotka
G moduulin projekti, GE Power Maakaasuputki Dn100-80
UPM-Kymmene Oyj
Kuusankoski
A2 moduulin projekti, PK8 LTO-taso, maakaasuputkiston muutos
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Meesauunin putkirullan esivalmistus ja korjaus
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, OT haihduttimen lauhdelinjan korjaus
Baltic Tank Oy
Hamina
A2 moduulin projekti, Styreenin rullien valmistus
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Voimalaitos, syöttövesipumppu 3, venttilien vaihto
UPM-Kymmene Oyj
Kuusankoski
A2 moduulin projekti, PK9 1.kokoojasäiliön lauhdeputken korjaus
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Laituri 1. Lankarulla valmistus
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti
UPM-Kymmene Oyj
Kuusankoski
A2 moduulin projekti, Kuitulinja 3. Automaattiventtilin ja tyhjennyslinjan lisäys valkolipeälinjaan
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Haihduttamo primäärilauhdelinjan esivalmistus ja korjaus
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Itä 3-pumppaamo. Syöksyputken teko ja asennus laivauslinjan puhallusta varten
Kotkan Energia Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Ulospuhallusputki
Stora Enso Oyj
Anjalankoski
A2 moduulin projekti, K2-kattilan pinnansäätöventtiilin 12LV-4500 vaihto
Oiltanking Finland Oy
Hamina
A2 moduulin projekti, Vaahtokeskus
Kotkan Energia Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Rehun kattilan painemittausyhteen parantaminen
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, CE2 pumppu 2, korkeapaineen putken korjaus
Oiltanking Finland Oy
Hamina
A2 moduulin projekti, Säiliön S2 korjaus
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Vesilaitos, rikkihappolinja LV-0187 muutos
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Avgas. lankarullan valmistus ja asennus
Stora Enso Oyj
Sunila
A2 moduulin projekti, SK10, superlipeäpumpun painepuolen höyrytysventtiilin vaihto
Stora Enso Oyj
Sunila
A2 moduulin projekti, Hiilidioksidiputkiston muutos
UPM-Kymmene Oyj
Kuusankoski
A2 moduulin projekti, Kuitulinja, venttiilien asennus
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, GE Power makaasuputken muutos
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Keittimen massaputki
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduuli projekti, Metanoli varret
Stora Enso Oyj
Sunila
A2 moduuli projekti, Nuohoinhöyryn putkisto
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduuli projekti, Säiliön nro. 9-8 kuumaöljyn putkiston muutos
Stora Enso Oyj
Sunila
A2 moduuli projekti, Mäntyöljyn emäveden pH-mittausyhde
Stora Enso Oyj
Sunila
A2 moduuli projekti, Superlipeän putkiston korjaus
UPM-Kymmene Oyj
Kuusankoski
A2 moduulin projekti, PK8 3.lauhteen keräilysäiliön vuodon korjaus
Oiltanking Finland Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Pumppaamo 3. Purkulinjat S1_S2-S3_S4. Lankarullan valmistus
Kotkamills Oy
Kotka
A2 moduulin projekti, Andritz, Höyryputkien mittayhteen esivalmistus
Stora Enso Oyj
Sunila
A2 moduulin projekti, MÖ reaktorin pH-mittaus yhteet
Stora Enso Oyj
Anjalankoski
A2 moduulin projekti, Höyryvoimalaitos. K2-nuohousputkiston valmistus ja asennus
Oiltanking Finland Oy
Hamina
A2 moduulin projekti, Metanolipurkausputki
Kotkan Energia Oy
Kotkan energia Oy
A2 moduulin projekti, Hyötyvoimalaitos, Maakaasu mannekiini
UPM-Kymmene Oyj
Kuusankoski
A2 moduulin projekti, PK9 2.höyryryhmän lauhdeputken uusinta
Kemira Chemicals Oy
Kuusankoski
G moduulin projekti, Suolahapposäiliön korjaus
Stora Enso Oyj
Sunilan tehtaat
Seisokkitelineet Keittimen sisätelineet Kattiloiden sisätelineet
UPM-Kymmene Oy
UPM-Kymmene Oyj
Kattilan sisätelineet
Kotkan Energia Oy
Hyötyvoimalaitos
Seisakkitelineet Kattilan sisätelineet
Danisco Sweeteners Oy
Kotka
Kunnossapitotelineet
Vopak Chemicals Logistics Finland Oy
Kotka
Kunnossapitotelineet, säiliön sisä- ja ulkotelineet
Neste Oil Oyj
Hamina
Kunnossapitotelineet
Solvay Chemicals Logistics
Kouvola
Kunnossapitotelineet
Empower Oy
Kymenlaakso
Kunnossapitotelineet
Kotkan kaupunki
Savotta
ATK-tilan ilmastointi
Haminan kaupunki
Sahakosken perhetukikeskus Vehkalahden alakoulu
LVI-työt
Stora Enso Oyj
Kotka Mills automaatio-osasto
LVI-työt
Stora Enso Oyj
Honkalahden saha Wood Products Ltd
LTO-laitteet
Stora Enso Oyj
Ingerois Oy
Kirjoitinrobottien kohdepoistolaitteet
Stora Enso Oyj
Anjalan tehtaat lietteenkäsittelylaitos
Ilmastointi
Stora Enso Oyj
Anjalan tehtaat PRK Valvomo
Ilmastointi
Stora Enso Oyj
Anjalan tehtaat
Kostutuskanavisto
J.M. Huber Finland Oy
Tuotantotila
Poistopuhaltimen uusinta Kuivatusilmapuhaltimen uusinta
YIT Oyj
Asko-Sotka Liiketalo
LVIA-työt ja niiden suunnittelu
Virojoen seurakunta
Virojoen seurakuntatalo
Ilmastointi
ABB Stal Ab
Kotka Kotkan energia Oy
Höyryturbiinin putkistot
Ahlstrom Glassfibre Oy
Kotka
Putkiston ja laitteiden eristys, sähkösuodattimen eristys, lasinsulatusuunin ilmastointikanavien eristystyöt
Alstom Finland Oy
StoraEnso Anjalankoski
Sähkösuodattimen eristys
Asea Atom Ab
Oskarsham 3 Ruotsi
Putkistoeristykset
Danisco Sweeteners Oy
Kotka
Kidetornin asbestiverhouksen purku sekä julkisivuverhouksen uusinta, putkistojen ja laitteiden eristykset, kunnossapitoeristykset, kuivurin ilmakanavien asennus ja eristys, reaktoreiden eristys
Haveputki Oy
Kouvola
LV-putkistojen eristys
Helsingin Energia Oy
Helsinki
Siemens kaasuturbiinien eristykset, Vuosaari A ja B
Kotkan Energia Oy
Kotka
Hyötyvoimalaitos, putkistojen ja laitteiden eristystyöt
Metso Power Oy
UPM-Kymmene Oyj
BFB- kattilan eristeiden uusinta, putkistot
Huurre Cold Stores Oy/Morus
Atria Kotka Mellilä Vapaavarasto Nurmo Koivisto Oy
Laitteiden ja putkistojen kylmäeristykset
Porin Prosessivoima Oyj
Pori
POVO-projektin laite- ja putkistoeristykset
Siemens AG- KWU
Helsingin Energia Vuosaari B
Generaattorien äänieristykset
Siemens Oy
Suomi
Radiaaliturbiinien eritykset
Sonoco Alcore Oy
Kotka
Lämpölinjojen eristys
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd
Anjalankoski
NEUTRAALI-projektin eristystyöt, ANFI- projektien eristystyöt ja kunnossapitoeristykset, VP-tukin ja putkistojen eristykset
Sulzer Pumps Finland Oy
Kotka
Pumppujen äänieristys
YIT Oyj
UPM-Kymmene Oyj
REC08, IV-kanavien eristys
YIT Oyj
Fortum Power and Heat Loviisa
Öljysäiliön, putkistojen ja savukaasukanavien eristys
Teollisuuden Voima Oy
Olkiluoto
Latausseisokit, kasettieristeiden valmistus ja asennus
Tervakoski Oy
Tervakoski
LTO:n höyry- ja vesiputkistot, PK-putkistot, kunnossapitoeristykset
Darchem Engineering Ltd
Olkiluoto
Päähöyryventtiilien täysmetallieristysten asennus, reaktorin paineastian täysmetallieristysten asennus
J.M. Huber Finland Oy
Hamina
Äänieristysseinien valmistus ja asennus, putkisto- ja laite-eristykset, kunnossapitoeristykset
Lahti Energia Oy
Kymijärven voimalaitos
KYVO2, BOP- alueen putkisto- ja laite-eristykset Lämpösulku valittiin projektin parhaaksi toimittajaksi.
Neste Oil Oyj
Hamina
POR- autolastaus, putkisto- ja laite-eristykset, kunnossapitoeristykset