Oiltanking Finland Oy

A2 moduulin projekti, Mussalon terminaali. Ortoksyleeniputkiston valmistus.