Oiltanking Finland Oy

A2 moduulin projekti, 4-pumppaamon putkistomuutos