Stora Enso Oyj

A2 moduulin projekti, KK2 ekonomaiserin putkiston korjaus