Stora Enso Oyj

A2 moduulin projekti, K14470 ekonomaiserin putkien tulppaus