Stora Enso Oyj

Putkistourakat ja useita kohteita seisokissa